یگان موزیک تاریخ ایجاد رسمی وب:1393/12/23 http://yeganmusic.ir 2019-04-18T19:46:19+01:00 text/html 2019-04-18T11:09:33+01:00 yeganmusic.ir حسین کد آوای انتظار آلبوم زندگی کن رضا صادقی - ویژه خطوط همراه اول http://yeganmusic.ir/post/1067 <font size="5" face="Mihan-Nassim">کد آوای انتظار آلبوم زندگی کن رضا صادقی - ویژه خطوط همراه اول<br></font><font size="5" face="Mihan-Nassim">(فعالسازی از طریق ارسال کد به 8989)<br><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1067" target="" title=""><br><img src="http://uupload.ir/files/q3ci_e00.jpg" alt="" width="457" vspace="0" border="0" hspace="0" height="216" align="bottom"></a><br><br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" color="#FF99FF" face="Mihan-Nassim">&nbsp;نام آوا</font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font color="#FF99FF">کد</font></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;عاشق که میشی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;34959</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;عزیزوم</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;34963</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بزار عاشقت باشم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;35078</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بغض و باروت<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;35102</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;چوک دهاتی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;36289</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;عشق من تویی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;38179</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;قبل رفتنت<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;38597</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;هنوز عاشقتم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;38885</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;هست یا نیست<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;39289</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;خسته میشم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;39488</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;راحت رفت<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;39490</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;تا بوده همین بوده<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;39493</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;تلافی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;39496</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;زندگی کن<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;39498</font></td></tr></tbody></table><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font> text/html 2019-04-15T12:36:07+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی با نام غم دل http://yeganmusic.ir/post/1066 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1066" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="5">دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی با نام غم دل</font><br><br><img class="alignnone" title="آهنگ جدید محمد معتمدی بنام غم دل" src="http://dl.pop-music.ir/images/1398/Farvardin/Mohammad-Motamedi-Ghame-Del.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی بنام غم دل" height="457" width="457"></a></div> text/html 2019-04-15T12:27:16+01:00 yeganmusic.ir حسین کد آوای انتظار آهنگ مو به مو از رضا بهرام - ویژه خطوط همراه اول http://yeganmusic.ir/post/1065 <font face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1065" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="5">کد آوای انتظار آهنگ مو به مو از رضا بهرام<br><br></font><div align="center"><img data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-01-22/reza-bahram-moo-be-moo-2019-01-22-21-16-12.jpg" alt="رضا بهرام مو به مو | دانلود آهنگ رضا بهرام به نام مو به مو" class="loaded" src="https://nex1music.ir/upload/2019-01-22/reza-bahram-moo-be-moo-2019-01-22-21-16-12.jpg" data-was-processed="true" height="230" width="230"></div></a></font><div align="center"><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font color="#9999FF">&nbsp;نام آهنگ </font><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;<font color="#9999FF">کد</font></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;مو به مو 1<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;28903</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;مو به مو 2<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;28904</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;مو به مو 3<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;28905</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;مو به مو4<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;28906</font></td></tr></tbody></table><div align="right"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="4">جهت فعالسازی کد را از خطوط همراه اول به شماره 8989 ارسال کنید<br></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="6"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1040"></a></font><br><br></font></div><br></div><br> text/html 2019-04-14T11:09:06+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود ورژن جدید آهنگ رضا بهرام با نام شبهای بعد از تو http://yeganmusic.ir/post/1064 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1064" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود ورژن جدید آهنگ رضا بهرام با نام شبهای بعد از تو</font><br><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-04-12/reza-bahram-shabhaye-bad-az-to-2019-04-12-17-08-37.jpg" alt="رضا بهرام شبهای بعد از تو | دانلود ورژن جدید آهنگ رضا بهرام به نام شبهای بعد از تو" class="loaded" src="https://nex1music.ir/upload/2019-04-12/reza-bahram-shabhaye-bad-az-to-2019-04-12-17-08-37.jpg" data-was-processed="true" width="480" height="480"></font></a></font></font></div> text/html 2019-04-05T13:40:32+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی با نام ای یار غلط کردی http://yeganmusic.ir/post/1063 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1063" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی با نام ای یار غلط کردی</font><br><br><img data-src="https://nex1music.ir/upload/2019-04-04/roozbeh-nematollahi-ey-yar-ghalat-kardi-2019-04-04-20-02-06.jpg" alt="روزبه نعمت الهی ای یار غلط کردی | دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی به نام ای یار غلط کردی" class="loaded" src="https://nex1music.ir/upload/2019-04-04/roozbeh-nematollahi-ey-yar-ghalat-kardi-2019-04-04-20-02-06.jpg" data-was-processed="true" width="434" height="434"></a><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font></div> text/html 2019-03-27T07:31:15+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی با نام ماجرای عشق http://yeganmusic.ir/post/1062 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1062" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی با نام ماجرای عشق</font><br><br><img class="alignnone" title="آهنگ جدید سینا شعبانخانی بنام ماجرای عشق" src="http://dl.pop-music.ir/images/1397/Bahman/Sina-Shabankhani-Majaraye-Eshgh.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی بنام ماجرای عشق" width="500" height="500"></a></div> text/html 2019-03-19T14:12:24+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید شهریار کریمی با نام سازنقاره http://yeganmusic.ir/post/1061 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1061" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود آهنگ جدید شهریار کریمی با نام سازنقاره<br><br></font><img class="alignnone" title="آهنگ جدید شهریار کریمی بنام سازنقاره" src="http://dl.pop-music.ir/images/1397/Bahman/Shahriyar-Karimi-Saz-Naghareh.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید شهریار کریمی بنام سازنقاره" width="443" height="443"></a></div> text/html 2019-03-17T08:04:56+01:00 yeganmusic.ir حسین کد آوای انتظار آهنگ های آرش و مسیح - ویژه همراه اول http://yeganmusic.ir/post/1060 <font size="5" face="Mihan-Yekan">کد آوای انتظار آهنگ های آرش و مسیح - ویژه همراه اول<br><br>جهت فعالسازی کد آهنگ را از خطوط همراه اول به شماره8989 ارسال کنید<br></font><br><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" color="#FF9900" face="Mihan-Yekan">&nbsp;نام آوا<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" color="#FF9900" face="Mihan-Yekan">&nbsp;کد</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;تو که نیستی پیشم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;99717</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;بیا بازم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;99714</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;من هنوز همونم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;99720</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;گلارو آب میدم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;99733</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;بعد از تو<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;99738</font></td></tr></tbody></table> text/html 2019-03-17T07:56:31+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی با نام ملکا http://yeganmusic.ir/post/1059 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1059" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی با نام ملکا</font><br><br><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-03-16/mohsen-chavoshi-maleka-2019-03-16-19-05-34.jpg" alt="محسن چاوشی ملکا | دانلود آهنگ محسن چاوشی به نام ملکا" width="458" height="458"></a></div> text/html 2019-03-11T07:43:22+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید هوروش بند با نام آهای http://yeganmusic.ir/post/1058 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1058" target="" title="ادامه مطلب"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دانلود آهنگ جدید هوروش بند با نام آهای</font><br><br><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام آهای" src="http://dl.pop-music.ir/images/1397/Bahman/Hoorosh-Band-Ahay.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام آهای" height="456" width="456"></a></div> text/html 2019-03-03T12:18:02+01:00 yeganmusic.ir حسین کد آوای انتظار آهنگ های امیرعباس گلاب - ویژه خطوط همراه اول http://yeganmusic.ir/post/1057 <font size="5" face="Mihan-Nassim">کد آوای انتظار آهنگ های امیرعباس گلاب<br><br></font><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://uupload.ir/files/6kh7_d.jpg" alt="" width="470" vspace="0" border="0" hspace="0" height="229" align="bottom"><br><br>برای فعالسازی کد آهنگ را از خطوط همراه اول به شماره 8989 ارسال کنید<br><br></font><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" color="#FF6600" face="Mihan-Nassim">&nbsp;نام آهنگ<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" color="#FF6600" face="Mihan-Nassim">&nbsp;کد</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;کودکانه</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;22522</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;شاه قلبم<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;22525</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بانوجان</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;22528</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;سادس</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;22531</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;صدای بارون<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;22540</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بریم دریا<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;22533</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;گونه</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;99761</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;بازم رفت<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;99764</font></td></tr></tbody></table> text/html 2019-03-03T12:11:28+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ علیرضا طلیسچی با نام زندگی جونم http://yeganmusic.ir/post/1056 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1056" target="" title="ادامه مطلب"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دانلود آهنگ علیرضا طلیسچی با نام زندگی جونم</font><br><br><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-03-02/alireza-talischi-zendegi-joonam-2019-03-02-20-59-43.jpg" alt="علیرضا طلیسچی زندگی جونم | دانلود آهنگ علیرضا طلیسچی به نام زندگی جونم" height="444" width="444"></a></div> text/html 2019-02-24T18:34:03+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی با نام اسیر http://yeganmusic.ir/post/1055 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1055" target="" title="ادامه مطلب"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی با نام اسیر</font><br><br><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بنام اسیر" src="http://dl.pop-music.ir/images/1397/Bahman/Pouya-Bayati-Asir.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بنام اسیر" height="437" width="437"></a></div> text/html 2019-02-20T12:34:56+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی با نام لجباز http://yeganmusic.ir/post/1054 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1054" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی با نام لجباز</font><br><br><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-02-19/saman-jalili-lajbaz-2019-02-19-19-04-08.jpg" alt="https://nex1music.ir/upload/2019-02-19/saman-jalili-lajbaz-2019-02-19-19-04-08.jpg" width="447" height="447"></a></div> text/html 2019-02-20T12:30:28+01:00 yeganmusic.ir حسین دانلود ریمیکس جدید محسن چاوشی با نام قطار http://yeganmusic.ir/post/1053 <div align="center"><a href="http://yeganmusic.mihanblog.com/post/1053" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود ریمیکس جدید محسن چاوشی با نام قطار</font><br><br><img src="https://nex1music.ir/upload/2019-02-19/mohsen-chavoshi-ghatar-remix-2019-02-19-18-14-21.jpg" alt="محسن چاوشی قطار | دانلود ریمیکس محسن چاوشی به نام قطار" width="447" height="447"></a></div>